Winkelen & Vrije Tijd

Entre Deux

Meer

Winkelen & Vrije Tijd

Winkelcentrum Entree Deux is gelegen in het historische centrum van Maastricht. Zoals de naam al doet vermoeden ligt het tussen twee belangrijke en bekende pleinen in de historische binnenstad van Maastricht, de Markt en het Vrijthof. Het oude bestaande winkelcentrum dat op deze plek was gesitueerd stamde uit de jaren ’60 van de vorige eeuw. Het was een introvert gebouw en werd als detonerend ervaren in de binnenstad. Het maakte een directe verbinding tussen twee belangrijke plekken in Maastricht, de Markt en het Vrijthof, vrijwel onmogelijk. Uitgangspunt voor het nieuwe ontwerp voor ons bureau was om op de eerste plaats het nieuwe winkelcentrum niet op te vatten als een solitair gebouw in de stad, maar als een winkelgebied dat onderdeel is van het winkelhart en de winkelrouting van het historische centrum van Maastricht. Ons tweede uitgangspunt was om optimaal gebruik te maken van alle plekken waar de nieuwe bebouwing de historische stad “raakt”. Het nieuwe winkelcentrum is niet als één gebouw ontworpen maar vormt een nieuw onderdeel van het stedelijk weefsel van de historische binnenstad. Hoofddeel van het geheel is een “open straat” tussen de Spilstraat en het Dominikanerplein die, gebruikmakend van het aanwezige hoogteverschil, op verschillende maaiveldnivo’s een nieuwe winkelverbinding maakt tussen de Markt een de ene zijde en het Vrijthof aan de andere zijde. Op deze wijze is het bestaande introverte winkelcentrum uit de 60’er jaren getransformeerd naar een nieuw winkelgebied dat de verbinding maakt tussen twee belangrijke plekken in het centrum van Maastricht. Entre Deux is een project dat historische structuur van de historische binnenstad enerzijds respecteert en hersteld en anderzijds opnieuw maakt.

No items found.
No items found.